Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy w Sadkach

Ilość wybieranych radnych - 3

Obejmuje sołectwa: Broniewo, Dębionek, Dębowo


Lista nr 4 - PLATFORMA OBYWATELSKA

1. Krzysztof Cegielski, lat 46, zam. Dębowo
2. Beata Dudzic
, lat 35, zam. Dębowo
3. Tomasz Ptak
, lat 28, zam. Dębowo

Lista nr 16 - POROZUMIENIE OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO

1. Stefan Stefaniak, lat 72, zam. Dębionek

Lista nr 17 - PRZYMIERZE DLA SADEK

1. Krzysztof Łukaszewicz, lat 61, zam. Broniewo
3.
Józef Wieczorek, lat 48, zam. Dębionek
2.
Rugowski Mirosław, lat 45, zam. Dębowo

Lista nr 18 - KWW "KRZYSZTOF THOMAS - AGRONA"

1. Bazylia Maria Nowak, lat 52, zam. Dębowo
2. Jerzy Stanisław Sobieszczyk
, lat 60, zam. Dębowo
3. Antoni Olender
, lat 56, zam. Dębowo

Lista nr 19 - NASZA GMINA SADKI

1. Tadeusz Chojnacki , lat 64, zam. Broniewo

 
Szukaj
Do głosowania w II turze zostało
.