Do rady Miejskiej w Mroczy wybieranych jest 15 radnych w czterech okręgach wyborczych

KANDYDACI

(do 21 mandatów kandyduje w sumie 49 osób)
OKRĘG NR 1 -  OKRĘG NR 2 - OKRĘG NR 3 - OKRĘG NR 4

 

Aktualna Rada Miejska (kadencja 2006-2010)

1. Romuald Maciej Rosiński - Przewodniczący RM
2. Mieczysław Tarnolicki - Wiceprzewodniczący RM
3. Jarosław Stanisław Odrobiński - Wiceprzewodniczący RM
4. Zbigniew Przybylski - Przew. Komisji Rewizyjnej
5. Janusz Heymann - Przew. Komisji Budżetu, Infrastr. Gospod. i Rolnictwa
6. Dominik Mikołajczyk - Przew. Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
7. Zygmunt Bury
8. Marcin Klebs
9. Tomasz Florian Krakowski
10. Arkadiusz Lange
11. Marcin Maciej Lewandowski
12. Michał Okoniewski
13. Andrzej Brzóska
14. Barbara Półgęsek
15. Iwona Elżbieta Urbańska-Klosowska

Rada Miejska kadencja 2002-2006

1. Jerzy Murawiec - Przewodniczący RM
2. Stefan Kowalski - Z-ca Przewodn. RM, Przew. Komisji Statutowej
3. Mieczysław Tarnolicki - Z-ca Przewodn. RM
4. Zbigniew Przybylski - Przew. Komisji Rewizyjnej i Bezpiecz. Obywateli
5. Roman Piotrowski - Przew. Komisji Budżetu, Infrastr. Gospod. i Rolnictwa
6. Henryk Szynal - Przew. Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
7. Antoni Budziński
8. Jan Grudzka
9. Tomasz Krakowski
10. Jacek Książek
11. Edmund Mataczyński
12. Janusz Paliwoda
13. Romuald Rosiński
14. Michał Wnuk
15. Magdalena Murach

Rada Miejska kadencja 1998-2002

1. Antoni Budziński
2. Henryk Ćwikła
3. Krzysztof Daroń
4. Elżbieta Gliszczyńska
5. Stanisław Guzek
6. Wlodzimierz Heymann
7. Urszula Jabczyńska
8. Jerzy Janik
9. Janusz Kabaciński
10. Barbara Kielman
11. Stefan Kowalski
12. Stanisław Kuczyniecki
13. Jerzy Murawiec
14. Janusz Paliwoda
15. Henryk Perdoch
16. Roman Piotrowski
17. Tadeusz Smoliński
18. Zbigniew Przybylski
19. Mieczysław Tarnolicki
20. Irena Wiese

 

 
Szukaj
Do głosowania w II turze zostało
.